กิจกรรม

22 มิถุนายน 2559 ทีมประเทศไทยพร้อมด้วยผู้นำชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

June 22, 2016 Team Thailand and Thai community leaders joined  the reception at the Consul General’s residence to welcome Mr. Tanee Sangrat, the new Consul General of Thailand to Los Angeles. Mr. Tanee Sangrat has assumed his position since June 10, 2016.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org