กิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ พร้อมด้วย Mrs.Pamela Tom, Academic Coordinator Emerita Food Science & Technology Dept., UC Davis เข้าพบ Mr.William B. Lacy, Vice Provost, University Outreach and International Programs, UC Davis เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญระหว่างมหาวิทยาลัย UC Davis และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)     

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org