กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมประชุมสาธารณะในหัวข้อ เอกสารข้อแนะนำฉบับร่างเกี่ยวกับ มาตรฐานการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว บรรจุ และ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภค จัดโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ Food and Drug Administration (FDA) ณ โรงแรม Doubletree suites by Hilton เมืองอนาไฮม์

 

November 29, 2018 - OAA-LA attended FDA Public Meeting on Draft Produce Safety Rule Guidance, entitled “Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption: Draft Guidance for Industry” at Doubletree Suites by Hilton in Anaheim.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org