คลิปข่าวทั้งหมด / All Clips

 

2020

"โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน!" กระทรวงเกษตรฯ นำทัพปูพรมนวัตกรรมใหม่ ตามนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยี      เกษตร 4.0   (จัดทำโดย กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ.)

2019

ฝ่ายการเกษตรฯ เปิดตัวทุเรียน "ทุเรียนพวงมณี" ภายในงาน Thai New Year Songkran Festival 2019

 

The successful concrete outcome of Agriculture Production Plan Model or Grisada Agriculture Model, Kingdom of Thailand.                        

Thailand Agricultural Reform as Large Scale Agricultural System or "Mega Farm"

 

2018

Department of Livestock Development will reduce the use of antibiotics in livestock

2015-2016

 

Thai Fest by the Beach 2015 at Santa Monica Pier, California

Bite of Seattle 2015: Seattle, Washington

 
 
  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org