top of page

ประกาศรับสมัครงาน

  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

  • ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564) เอกสารประกาศ  

  • ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ โดยวิธีคัดเลือก สิ้นสุดการรับสมัคร 25 มกราคม 2562  เอกสารประกาศ  

  • ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย    และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ            ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ โดยวิธีคัดเลือก  เอกสารประกาศ

  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้  เอกสารประกาศ

  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานด้านการเกษตร โอกาส และข้อจำกัดของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐเม็กซิโกและประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ เอกสารประกาศ

  • ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ โดยวิธีคัดเลือก  เอกสารประกาศ

new_b.gif
new_b.gif
bottom of page