กิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงาน CBD Expo Northwest ณ เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน เพื่อรับทราบสถานการณ์ ข้อมูลการผลิตและการตลาด รวมทั้งแนวโน้มกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่าย CBD ในตลาดสหรัฐฯ

On June 28 - 29, 2019, Thailand Office of Agricultural Affairs, Los Angeles (OAA-LA) attended CBD Expo Northwest 2019 in Seattle, Washington in observance of CBD landscaping in the US covering current situation of production, distribution and marketing, trends, related future rules and regulations.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org