กิจกรรม

                                      นายกสมาคมชาและกาแฟไทยเข้าพบหารือกับฝ่ายเกษตรฯ 

                                           Meeting with coffee and Tea Association

press to zoom

press to zoom
coffee and tea association
coffee and tea association

press to zoom

press to zoom
1/9

5 มีนาคม 2563 - ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ต้อนรับนายธีรวัฒน์ วงค์วรทัต  นายกสมาคมชาและกาแฟไทย และนางสาววาสิตา ทองดี ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท CP B&F (Trading) ประเทศไทย ซึ่งได้เข้าพบหารือเรื่องช่องทางการขยายตลาด  ส่งออกกาแฟไทยมายังตลาดสหรัฐฯ ร่วมทั้งแนวทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้กาแฟไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในตลาดสหรัฐฯ และในโอกาสนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ยังได้นำทั้งสองท่านเยี่ยมชมกิจการร้านกาแฟในเขตนครลอสแอนเจลิสอีกด้วย

March 5, 2020 - Thailand Office of Agricultural Affairs, Los Angeles (OAA-LA) had a meeting with Mr. Teerawat Wongvoratat, President of Thailand Coffee and Tea Association and Ms. Wasita Thongdee, International Business Department Manager of  CP B&F (Trading) Thailand to discuss possible cooperation to promote and expand the market of Thai coffee beans and products in U.S. market. In this occasion, OAA-LA brought them to visit the coffee shops in Los Angeles Area as a part of collecting information for a feasibility survey.