top of page

กิจกรรม

ฝ่ายเกษตรฯ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย
ในงานวันชาติไทยประจำปี 2565

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในนามหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติไทยประจำปี โดยภายในงานได้จัดแสดงประชาสัมพันธ์โกโก้ รวมถึงช็อกโกแลตไส้กล้วยหอมทองกวนและช็อกโกแลตไส้มะพร้าวขูด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท MarkRin ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและผลิตโกโก้ไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้รับความสนใจและทดลองชิมโดยแขกผู้มีเกียรติชาวต่างชาติ อาทิ นักการทูต หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน และผู้ประกอบการในสหรัฐฯ รวมทั้งชุมชนชาวไทยในแคลิฟอร์เนียที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคท้องถิ่นและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาสายพันธุ์และผลิตโกโก้คุณภาพ ทั้งนี้ พบว่าเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานต่างชาตินั้นชื่นชอบช็อกโกแลตไส้มะพร้าวขูด เนื่องจากรสชาติกลมกล่อมและเนื้อสัมผัสของไส้ที่ตัดกับช็อกโกแลต ในขณะที่ชาวเอเชียและชุมชนไทยชื่นชอบช็อกโกแลตไส้กล้วยกวนที่หวานกำลังดีมาพร้อมกลิ่นหอมและรสสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์

bottom of page