กิจกรรม

1/2

28 ตุลาคม 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 งานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

28 October 2018 OAALA participated in the King Chulalongkorn Memorial Day or Wan Piyamaharaj Day, at Wat Thai Los Angeles in honor of one of the most beloved Kings in the Thai history. The event was annually organized by Chulalongkorn University Alumni Association of California.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org