กิจกรรม

1/1

17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า Food Processing Expo 2016 และร่วมสัมมนาวิชาการ ณ เมือง Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยที่เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย

February 17 – 18, 2016 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, attended Food Processing Expo and educational seminar in Sacramento, California. It was the largest food processing machinery exhibition in California.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org