กิจกรรม

press to zoom

press to zoom
1/1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ฯ เข้าพบและหารือกับ คุณวิเวียน ตันติสฤษดิ์ชัย ผู้นำเข้าสินค้าต้นกล้วยไม้ บริษัท The Orchid Man