กิจกรรม

1/1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ฯ เข้าพบและหารือกับ คุณวิเวียน ตันติสฤษดิ์ชัย ผู้นำเข้าสินค้าต้นกล้วยไม้ บริษัท The Orchid Man 

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org