กิจกรรม

press to zoom

press to zoom
1/1

24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมการสัมมนา Agricultural Outlook Forum 2016 จัดโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ณ เมือง Arlington มลรัฐเวอร์จิเนีย หัวข้อสำหรับการสัมมนาในปีนี้คือ การปฏิรูปการเกษตร (Transforming Agriculture)

February 24 – 25, 2016 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, attended Agricultural Outlook Forum 2016 organized by US Department of Agriculture (USDA) in Arlington, Virginia. Theme of this year’s seminar was Transforming Agriculture.