กิจกรรม

7 มีนาคม 2559 ทีมประเทศไทยเลี้ยงส่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในวาระที่ท่านจะไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน

March 7, 2016 Team Thailand hosted a farewell dinner for Consul-General, Jesda Katavetin. Consul General Jesda is taking his next post as the H.E. Ambassador of Thailand to Oman.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org