กิจกรรม

11 มีนาคม 2559 กงสุลฝ่ายการเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมหารือกับ California Department of Pesticide Regulation (CDPR) ในเมือง Anaheim ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส เกี่ยวกับการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลไม้จากประเทศเขตร้อน

March 11, 2016 Consul (Agriculture) and officers from National Bureau of Agricultural and Food Standards (ACFS) had a meeting with California Department of Pesticide Regulation (CDPR) in Anaheim regarding pesticide residue monitoring program conducted on imported tropical fruits.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org