กิจกรรม

11 – 13 มีนาคม 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ออกบูธ Natural Products of Thailand ในงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2016 ณ Anaheim Convention Center   สินค้ามะพร้าวจากไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

March 11 – 13, 2016 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, in cooperation with National Bureau of Agricultural and Food Standards (ACFS) showcased “Natural Products of Thailand” in Natural Products Expo West 2016 at Anaheim Convention Center. Thai coconut products drew considerable interest from the spectators.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org