กิจกรรม

1/1

6 – 13 เมษายน 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมเดินทางไปกับคณะของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำภาคเอกชนไทยเยือนสาธารณรัฐคิวบาและเปรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

April 6 – 13, 2016 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, joined the Latin Link Visit to Cuba and Peru, organized by Ministry of Foreign Affairs. The objectives were to set up business matching and promote mutual trade and investment.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org