กิจกรรม

26 มิถุนายน 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยเป็นการพบและหารือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้นำเข้าวัตถุดิบและอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิส กับผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์

June 26, 2016 Office of Agricultural Affairs attended the meeting at Royal Thai Consulate General, Los Angeles. The meeting was organized by the Consulate for Thai business entrepreneurs in Los Angeles to meet with executives from CP led by Dr. Sarasin Viraphol, Executive Vice President, Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org