กิจกรรม

26 สิงหาคม 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมประชุมจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี.เพื่อพบหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี (นายพิศาล มาณวพัฒน์) เป็นประธานการประชุม

August 26, 2016 OAALA and Team Thailand attended the meeting at  Royal Thai Consulate General, Los Angeles. The meeting was organized by the Consulate and the Embassy for Thai business entrepreneurs in Los Angeles to meet and exchange ideas with HE Mr. Pisarn Manawapat, Thai Ambassador to the US.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org