กิจกรรม

NPEW 2017
NPEW 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom
NPEW 2017
NPEW 2017

press to zoom
1/13

10-12 มีนาคม 2560 ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ของไทยภายในงาน Natural Products Expo West 2017 โดยสินค้าที่ได้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ชาใบหม่อนอินทรีย์ เครื่องแกงอินทรีย์ เครื่องดื่มอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอันมาก

March 10-12, 2017 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, in cooperation with National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)  showcased Thai Natural and Organic Products in Natural Products Expo West 2017. This year we showcased Organic Jasmine Rice, Organic Mulberry Tea, Organic Curry Paste, Organic Thai Drinks, and Coconut Products which drew considerable interest from the spectators