กิจกรรม

18 ธันวาคม 2558 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับทีมประเทศไทยทำบุญเลี้ยงอาหารพระภิกษุจากวัดป่าธรรมชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลของสำนักงานต่างๆ ในช่วงปีใหม่ และอำนวยพรให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

December 18, 2015 Thai Trade Center of Los Angeles and Team Thailand offered food to Buddhist monks from Wat Padhammachart. They had all the offices blessed for the New Year and Thailand wished for prosperous economy in the years to come.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org