กิจกรรม

14 กันยายน 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ  เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ U.S. Food and Drug Administration (FDA) ร่วมกับผู้นำเข้าสหรัฐฯ และผู้ส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทย ณ FDA Import Office, Long Beach

September 14, 2016 Office of Agricultural Affairs and US. Food Importer and Thai Food Exporter had a meeting with U.S. Food and Drug Administration (FDA) at FDA Import Office, Long Beach

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org