กิจกรรม

FullSizeRender (8)
FullSizeRender (8)

press to zoom
FullSizeRender (8)
FullSizeRender (8)

press to zoom
1/1

14 กันยายน 2559 ฝ่ายการเกษตรฯ  เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ U.S. Food and Drug Administration (FDA) ร่วมกับผู้นำเข้าสหรัฐฯ และผู้ส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทย ณ FDA Import Office, Long Beach

September 14, 2016 Office of Agricultural Affairs and US. Food Importer and Thai Food Exporter had a meeting with U.S. Food and Drug Administration (FDA) at FDA Import Office, Long Beach