กิจกรรม

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมสังเกตการณ์งานเทศกาลสีเขียวหรือ Green Festival ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ Fort Mason นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นงานเทศกาลด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 13 แล้ว วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิต  ที่ดี ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Office of Agricultural Affairs, Los Angeles, observed the 13th Green Festival, November 14-16, 2014 in Fort Mason, San Francisco. It is the largest and longest-running sustainability event in the US, committed to helping people in America find solutions to make families and communities healthier-socially, economically and environmentally.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org