top of page

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะทีมประเทศไทย นำโดยนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจอลิส ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนและสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมการบิน  บริษัท IT Connectivity เมือง Hermosillo รัฐ Sonora ประเทศเม็กซิโก

bottom of page