กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่   ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เยี่ยมชมฟาร์มผักและผลไม้เมืองร้อนหลายแห่ง รวมทั้งเยี่ยมชมโรงฉายรังสีผลไม้สดในเมืองโฮโนลูลู และเกาะใหญ่ (Big Island) ในมลรัฐฮาวาย Mr. Bob Hamilton เจ้าของสวนผลไม้ Plant It Hawaii ในเมือง Kurtistown, Hilo, Big Island ซึ่งเป็นสวนเพาะพันธุ์ไม้ด้วย ผลไม้ที่ปลูกและเพาะเพื่อจำหน่าย ได้แก่ เงาะ ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ อโวคาโก ฯลฯ

September 28 – October 1, 2014, Office of Agricultural Affairs – Los Angeles paid visits to several tropical fruit and vegetable farms and irradiation plant in Honolulu and Big Island in Hawaii. In the picture are Bob Hamilton, the owner of  Plant It Hawaii in Kurtistown, Hilo and Krissna Sukhumparnich. The farm grows rambutan, longan, mangosteen, lychee, avocado etc. and serves as a nursery too.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org