กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ทีมประเทศไทยร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในงาน Thailand Week – Thai Food for Health และร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกร้านอาหารไทยคุณภาพเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้แก่ร้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองซานดิเอโก ณ California Center for the Arts, Escondido เมืองซานดิเอโก

August 15, 2014: Consul (Agriculture), Thailand Office of Agricutural Affairs - Los Angeles together with the Thailand Team in Los Angeles sang the Sadudee Maharacha song in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday at the Thai Food for Health by Thai Select Event at the Center for the Arts Escondido, San Diego.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org