กิจกรรม

1/1

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กงสุลฝ่ายการเกษตรฯ ได้นำ ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (นายจิระชัย ปั้นกระษิณ) และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ (นายจักรชินบุษย์ ชื่นอารมณ์) ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศสหรัฐเม็กซิโก และได้หารือเรื่องความคืบหน้าการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง EMS ในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงไทยและหน่วยงานด้านการประมงของเม็กซิโก 

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org