กิจกรรม

4 พฤศจิกายน 2559 อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) เข้าพบหารือกับ Dr. Anuradha Prahash , Director of Crean School of Health and Life Sciences, Chapman University เรื่องงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับการฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในผลไม้สดและหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน และได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. L. Andrew Lyon, Dean of Schmid College of Science and Technology ณ Chapman University

November 4th, 2016, Minister (Agriculture) had a meeting with Dr. Anuradha Prahash, Director of Crean School of Health and Life Sciences, Chapman University regarding the resent research in Phytosanitary Irradiation for fresh Fruit and possible research cooperation with Chapman University and paid a courtesy call to Dr. L. Andrew Lyon, Dean of Schmid College of Science and Technology at Chapman University

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org