กิจกรรม

1/1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กงสุลฝ่ายการเกษตรฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง ประกอบด้วย ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และดร. ชุติมา ขมวิลัย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เดินทางไปยังเมือง Mazatlan ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของรัฐ Sinaloa เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งขาวต้านทานโรค Farallon Aquaculture Mexico

August 5, 2014: Thai Delegation from the Department of Fisheries (DOF) together with Consul (Agriculture), Thailand Office of Agricultural Affairs - Los Angeles visited the shrimp hatchery “Farallon Aquaculture Mexico” in Mazatlan , Sinaloa , Mexico. The purpose of this visit was to assess the hatchery if it complied with  DOF’s requirements on brookstock suppliers.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org