กิจกรรม

1/1

ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Bite of Seattle ซึ่งจัดขึ้น  ณ Seattle Center เมือง Seattle มลรัฐ Washington ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 เป็นงานจำหน่ายสินค้าอาหารและแสดงดนตรีกลางแจ้งสำคัญของ Seattle ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูร้อน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมออกร้านเพื่อโปรโมทผลไม้ไทยและการท่องเที่ยวประเทศไทยในงาน

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org