กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางดวงใจ กูรมะโรหิต ผู้นำเข้า บริษัท D.P. Trading ได้พาคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจิราวรรณ แย้มประยูร)   พร้อมด้วย นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ศึกษาดูงาน ณ Sarabian Farms เมือง Fresno มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทางคณะได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าของฟาร์มในการบรรยายให้ความรู้ถึงการจัดการต่างๆในฟาร์ม

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org