กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยนางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2014 ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2557

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org