กิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Asian American Expo 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Pomona ภายในงานดังกล่าวฯบริษัทTop Quality ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าผลไม้จากประเทศไทยได้นำมะพร้าวสดและมะพร้าวเผาไปขายในงานดังกล่าวฯ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจำนวนมาก  

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org