กิจกรรม

13 มีนาคม 2560 ฝ่ายการเกษตรฯ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำรวจตลาดและเข้าพบหารือกับผู้จัดการตลาด Whole Food Market สาขา 3rd & Fairfax ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

March 13, 2017 Office of Agricultural Affairs, Los Angeles brought a group of ACFS Officials to visit  Whole Food  Market, 3rd st & Fair fax Branch which located in Los Angeles, CA

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org