กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ได้เข้าพบหารือกับ Mr.Mark Wu ประธานบริษัท Top Quality Produce Inc. เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยใน Supermarket ต่างๆ 

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org