กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นางกฤษณา สุขุมพานิช, กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยนางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) ได้เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์ พืช ผลไม้ และ ดอกไม้ที่จะนำเข้ามาในประเทศสหรัฐฯอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA)

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org