กิจกรรม

เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) และบริษัทที่ปรึกษาด้านศุลกากร (customs broker) เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการจัดสัมมนาและหารือถึงโอกาสต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยไปสหรัฐอเมริกา

On September 4, 2019, Thailand Office of Agricultural Affairs, Los Angeles (OAA-LA) led a group of experts from the Port of Los Angeles and a customs broker company to pay a courtesy call and hold a meeting with the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture and Cooperatives (Miss Doojduan Sasanavin). The purpose of the meeting was to report the seminar’s results and to discuss further opportunities supporting Thai operations and enhancing the potential of Thai agricultural products to the United States.