Mangosteen
Mangosteen

Longan
Longan

Rubber
Rubber

Mangosteen
Mangosteen

1/8

เรื่องเด่น

new_b.gif
new_b.gif

ข่าวลาตินอเมริกา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

🎯ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแบบเสมือนจริง (Natural Products Expo West Virtual 2021) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งอินทรีย์ของไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากไทยได้เข้าถึงและขยายโอกาสในการติดต่อผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังเช่นทุกปี

🎯สำหรับบูธของฝ่ายเกษตรฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าออนไลน์กับฝ่ายเกษตรฯ จำนวน 13 ราย ในหมวดสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบ โดยเแบ่งเป็น 
✅ผักและผลไม้สด จำนวน 3 ราย
✅ผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้ จำนวน 3 ราย
✅ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 2 ราย
✅ผลิตภัณฑ์จากโกโก้และกาแฟ จำนวน 4 ราย
✅ผลิตภัณฑ์จากเห็ด จำนวน 1 ราย

🎯แม้ว่างาน NPEW Virtual 2021 จะมีช่วงการจัด 1 อาทิตย์ แต่ผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมและติดต่อบูธแสดงสินค้าออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยในวันแรกของการจัดแสดง มีผู้เข้าร่วมงานสนใจดูสินค้าในบูธออนไลน์ของฝ่ายเกษตรฯ แล้ว 289 ราย และมีผู้สนใจ 1 ราย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถึงการนำสินค้าเกษตรจากไทย ไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอีกด้วย

🎯อนึ่ง งาน NPEW นับเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรธรรมชาติและอินทรีย์ขนาดใหญ่และได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าชมตลอดงานกว่า 80,000 คน และภายในงานออนไลน์เสมือนจริงครั้งนี้ มีบริษัทผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ทั้งจากสหรัฐฯ และทั่วโลก เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 600 ราย โดยแบ่งการแสดงสินค้าออกเป็น 7 หมวด ได้แก่  อาหาร (Food) เครื่องดื่ม (Beverage) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและความงาม (personal care & beauty) วิตามิน อาหารเสริมและสมุนไพร (Vitamins, Supplements & Herbals) ของใช้ในชิวิตประจำวัน (Lifestyle/General Merchandise) วัตถุดิบ (Raw Ingredients) และบริการทางธุรกิจ (Business Services)  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าใหม่ รวมถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภคตลอดงานอีกด้วย

001.JPG

new_b.gif
banner ยุทธศาสตร์ชาติ 2.png
STnews_April+21 page 1.png

งานแสดงสินค้า

หนังสือ บางเรื่องเล่า เผยเเพร่ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บางเรื่องเล่า.jpg
prop 65.png
เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่

ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ซึ่งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน  

ภาครัฐและเอกชน ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร

และอาหารไทยมายังสหรัฐอเมริกา

โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 มลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อลาสกา อริโซนา แคลิฟอร์เนีย 

โคโลราโด ฮาวาย ไอดาโฮ มอนทานา 

เนวาดา นิวเม็กซิโก โอเรกอน เท็กซัส

ยูทาห์ วอชิงตัน และไวโอมิง รวมทั้งสหรัฐเม็กซิโก

นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานติดต่อแรก

ในเขตพื้นที่รันับผิดชอบข้างต้นสำหรับ

ผู้ที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐอเมริกาเข้าราชอาณาจักรไทยอีกด้วย "

วิสัยทัศน์

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นองค์กรหลักเชื่อมโยงการเกษตรไทยก้าวไกลสู่สหรัฐอเมริกา "

ภารกิจ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ

  • เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  • เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย

  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย