Mangosteen
Mangosteen

Longan
Longan

Rubber
Rubber

Mangosteen
Mangosteen

1/8

เรื่องเด่น

new_b.gif

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Urban Agri Cover.jpeg

📌สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทำวารสารวิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 เรื่อง "แมลงตัวนั้นตัวนี้ มีเยอะมากมาย กับความหลากหลายทางชีวภาพในยุค BCG Economy" โดยมีเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของแมลง ตลอดจนถึงการนำเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ในยุง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากยุงสู่มนุษย์

✂📌ฝ่ายเกษตรได้คัดส่วนหนึ่งของบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำแมลงมาบริโภคเป็นอาหาร ซึ่งในแต่ละประเทศมีพฤติกรรมการบริโภคแมลงที่แตกต่างกันออกไป โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้การยอมรับว่าแมลงได้เป็นอาหารทางเลือกใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013

📌ทั้งนี้สามารถอ่านวารสารฉบับเต็ม และวิทย์ปริทัศน์ฉบับก่อนหน้าได้ที่: 

      https://ostdc.org/th/scienceinreview

ข่าวลาตินอเมริกา

new_b.gif
banner ยุทธศาสตร์ชาติ 2.png

หนังสือ บางเรื่องเล่า เผยเเพร่ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บางเรื่องเล่า.jpg
OST+Science+Review+May+2021 cover.jpg
OST+Science+Review+May+2021 p16-21_Page_

งานแสดงสินค้า

prop 65.png
เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่

ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ซึ่งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน  

ภาครัฐและเอกชน ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร

และอาหารไทยมายังสหรัฐอเมริกา

โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 มลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อลาสกา อริโซนา แคลิฟอร์เนีย 

โคโลราโด ฮาวาย ไอดาโฮ มอนทานา 

เนวาดา นิวเม็กซิโก โอเรกอน เท็กซัส

ยูทาห์ วอชิงตัน และไวโอมิง รวมทั้งสหรัฐเม็กซิโก

นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานติดต่อแรก

ในเขตพื้นที่รันับผิดชอบข้างต้นสำหรับ

ผู้ที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐอเมริกาเข้าราชอาณาจักรไทยอีกด้วย "

วิสัยทัศน์

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นองค์กรหลักเชื่อมโยงการเกษตรไทยก้าวไกลสู่สหรัฐอเมริกา "

ภารกิจ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ

  • เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  • เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย

  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

new_b.gif